Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Projekty zakończone

 

Rok 2008

 

1. Projekt „Akademia Wiedzy i Umiejętności 55 PLUS” edycja III

  Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miasto Ustka  pn. „Wspieranie, aktywizacja i organizacja czasu wolnego dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2008

2. Projekt „Senior w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego”

 Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Ustka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2008 rok

3.  Projekt „Jacek i Agatka” realizowany w ramach programu„ Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności  i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

 4.Projekt „Być seniorem” Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez    Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 Rok 2009

1. Projekt „Akademia Wiedzy i Umiejętności 55 PLUS” edycja IV

 Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn „Wspieranie, aktywizacja i organizacja czasu wolnego dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2009

2. Projekt „Akademia Aktywnego Seniora”

 Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Ustka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2009 rok

3. Projekt „Akademia aktywnego seniora”

 Zadanie publiczne zlecone przez Powiat Słupski  w zakresie działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Projekt „Wystawa prac malarskich i fotograficznych słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w niemieckim mieście Kappeln”.

 Zadanie publiczne w zakresie rozwoju edukacji w województwie pomorskim zlecone przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

5. Projekt „„Akademia Wiedzy i Umiejętności 55 PLUS” edycja IV

 Zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone przez Wojewodę Pomorskiego

6. Projekt „Ja, Senior Europejczyk” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku  

 

Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; 

 

Rok 2010

 1. Projekt „Akademia Wiedzy i Umiejętności 55 PLUS” edycja IV

 Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn „Wspieranie, aktywizacja i organizacja czasu wolnego dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2010

 2. Projekt „Sztukomania czyli pasje aktywnego seniora”

 Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Ustka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2010 rok

 3. Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku edycja II  

 Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; 

 

Rok 2011

 

 1. Projekt Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 3”

 Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn. Wspieranie, aktywizacja i organizacja czasu wolnego dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2011

 2. Projekt Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 3

 Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Ustka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2009 rok

 3. Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 3

 Zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone przez Wojewodę Pomorskiego

 4. Projekt „Projekt Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 3

 Zadanie publiczne zlecone przez Powiat Słupski w zakresie działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji

 5. Projekty „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku edycja 2 i 3

 Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 6. Projekt „ Wykład integracyjny gdyńskich i usteckich seniorów”

Zadanie publiczne w zakresie edukacji zlecone przez Województwo Pomorskie


 Rok 2012


 1. Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 4”

Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn. Wspieranie, aktywizacja i organizacja czasu wolnego dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2012;

  2. Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 4”

Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012;

 3. Projekt "Latający Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013;

 


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.