Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Projekty w trakcie realizacji

Rok 2013

1. Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 5”

Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn. „TWORZENIE WARUNKÓW DO SAMOREALIZACJI OSÓB STARSZYCH, ZWIĘKSZENIA ICH AKTYWNOŚCI ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w roku 2013;

2. Projekt "Latający Uniwersytet Trzeciego Wieku-edycja II"

Zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013;

3. Projekt "Latający Uniwersytet Trzeciego Wieku-edycja II"

Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miasto Ustka pn. „AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH, INTEGRACJA MIĘDZYPOKLENIOWA – W RAMACH DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI DO PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH” w roku 2013;

4. Projekt "Latający Uniwersytet Trzeciego Wieku-edycja II"

Zadanie publiczne zlecone przez Gminę Ustka pn. „Pomoc społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działającej na rzecz osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, współpracy międzypokoleniowej (dorosłych z dziećmi), zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej poprzez organizację warsztatów i szkoleń” w roku 2013;

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.