Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Medal dla Barbary Paszkiewicz

za "zasługi dla Miasta Ustka"

13 czerwca 2017 na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta burmistrz pan Jacek Graczyk wspólnie z przewodniczącym Rady Grzegorzem Koskim wręczyli medale „Za Zasługi dla Miasta Ustka”. Wyróżnienia zostały przyznane szczególnie zasłużonym mieszkańcom Ustki.
Otrzymali je:
- Barbara Paszkiewicz była prezes Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Anna Żelska-Stasik przewodnicząca Usteckiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Jerzy Kozakiewicz lekarz
- Andrzej Dębowski lekarz, dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
- Józef Wróblewski emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Medal za zasługi dla miasta Ustka to największe wyróżnienie, jakie samorząd może przyznać i zostało wręczone po raz pierwszy.
Poniżej tekst wniosku o zasługach Barbary Paszkiewicz, złożony przez Zarząd UUTW do Burmistrza Ustki:

Barbara Paszkiewicz, były urzędnik samorządowy, z wyższym wykształceniem pedagogicznym, jest autorką, realizatorką i koordynatorką projektu: Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- "Żyj kolorowo". Pani Barbara w 2003 roku zgromadziła wokół siebie niewielką grupę aktywnych ludzi, rozumiejących potrzeby seniorów, przedstawiła swój pomysł, przyjęto zaproponowaną nazwę, a w 2005 roku istniejące przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce Stowarzyszenie "Bene  Vita" włączyło UUTW w swoje struktury i nadało mu osobowość prawną. Początki były trudne. Brakowało odpowiednich pomieszczeń, pieniędzy, które zdobywano m.in. na piknikach charytatywnych na rzecz ludzi starszych. Tworzenie statutu, drobiazgowe czynności rejestracji w sądzie(2006), plany działania, akcje informacyjne pozyskiwania członków,    trwający kilka tygodni remont "siedziby"- wymagały czasu i zaangażowania organizatorów. Dzięki niespożytej energii i inwencji prezes Barbary Paszkiewicz udało się zdobyć sojuszników w samorządzie i instytucjach miejskich i 22 marca  2005 roku odbył się pierwszy wykład w sali konferencyjnej SM "Korab". Powstanie w małym miasteczku uniwersytetu dla seniorów to ogromny sukces jego pełnej pasji Autorki.
Dziś UUTW jest prężną organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. W ciągu prawie 12 lat istnienia stale zwiększała się liczba słuchaczy. Jedynym ograniczeniem przyjmowania nowych jest brak odpowiednich pomieszczeń .Starania o pozyskanie odpowiedniej siedziby są ciągle zadaniem priorytetowym. Główny cel działania stowarzyszenia to zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji osób starszych poprzez aktywny i twórczy sposób spędzania wolnego czasu, zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań i uzdolnień, co umożliwia bogata oferta programowa. Ze 178 obecnych słuchaczy każdy znajdzie coś dla siebie: cotygodniowe wykłady z różnych dziedzin, lektoraty językowe, kursy komputerowe, warsztaty  artystyczne, w tym kabaretowe, wokalne, malarskie, taneczne, rękodzielnicze; zajęcia sportowe, kulinarne, wyjazdy do filharmonii i teatru, wycieczki edukacyjne i turystyczne, spotkania integracyjne. Wszystko to zawdzięczamy szczególnym talentom Barbary Paszkiewicz do tworzenia tak interesujących projektów, że wygrywały one wśród setek innych, np.: Akademia Wiedzy i Umiejętności (6 edycji),Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku(6 edycji), Ja, Senior Europejczyk, Latający Uniwersytet Trzeciego Wieku( 2 edycje dla wiejskiej Gminy Ustka), Być Seniorem czy projekt pt. Jacek i Agatka, realizowany razem z dziećmi i wiele innych.
Bardzo ważnym celem działalności UUTW jest propagowanie międzypokoleniowej integracji seniorów. Nieprzerwanie od 2006 roku systematycznie realizowane są wspólne zadania z dziećmi przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. W Przedszkolu nr 1 realizowany był przez 5 lat projekt różnorodnych zajęć: dla 5-latków szycie, haftowanie, gotowanie, wypieki, organizowanie zabaw i wspólnych imprez. Obecnie wszystkie przedszkola uczestniczą w zajęciach plastycznych z sekcją rękodzieła, grupa kabaretowa Cicho...sza przygotowuje przedstawienia bajkowe na Mikołaja, a dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 jako aktorzy brały udział w nagrodzonym w warszawie programie. Partnerami dużego projektu: Ja-senior Europejczyk- była młodzież ze szkół średnich. Obecnie UUTW jest partnerem projektu  Biblioteki Miejskiej, służącemu popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szkoły i przedszkola zapraszają seniorów na swoje uroczystości i goszczą u nas. Korzyści ze współpracy są obopólne. Seniorzy- wolontariusze przekazują młodszemu pokoleniu posiadane umiejętności, wiedzę, tradycje oraz spędzają czas na twórczej zabawie.
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- Żyj kolorowo cieszy się dużą popularnością nie tylko w mieście i regionie, ale także w kraju. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda dla Barbary Paszkiewicz Ambasador Miasta Ustka 2009 w dziedzinie promocji, Nagroda w  Ogólnopolskim Konkursie "Seniorzy w Akcji" wręczona prezes Barbarze Paszkiewicz w Warszawie na Kongresie UTW w obecności ówczesnego premiera (2012), Nagroda Bursztynowego Mieczyka- w konkursie na najlepszą organizację pozarządową w woj. pomorskim (nagrodę przyznano za współpracę  z innymi partnerami, w tym z jednostkami sektora publicznego- 2012). Pani Prezes umiejętnie motywuje wszystkie sekcje do doskonalenia się i prezentowania swoich osiągnięć w środowisku i na szerszym forum. Szczególnie dotyczy to  kabaretu "Cicho...sza”, który trzykrotnie brał udział w ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w Warszawie i trzykrotnie wracał z najwyższymi nagrodami: Grand Prix w 2009 i w 2014 oraz I miejsce w roku 2012. Do popularności UUTW przyczyniły się również dwa kalendarze, według pomysłu Barbary Paszkiewicz na rok 2011 i 2013. Obydwa propagowały zdrowy styl życia i promowały Ustkę i trafiły do wielu osób w kraju i za granicą. Podobną rolę odegrały publikacje: Biogram z Ustką w tle (2011) oraz Poradnik kulinarny usteckiej babuni (2013).
W osobie Barbary Paszkiewicz usteccy seniorzy mieli przez ostatnie 12 lat niekwestionowanego lidera, który rozumiał ich potrzeby i efektywnie zabiegał o ich zaspokojenie. Nie sposób przecenić zasług Pani Prezes w tym, co uczyniła dla środowiska ludzi starszych, a obecnie tylko ciężka choroba uniemożliwia Jej realizację kolejnych ciekawych i oczekiwanych pomysłów.

 

Autorki:

Lucja Buss, Teresa Obarzanek

 

 

Na uroczystym rozdaniu medali obecna była duża grupa słuchaczy UUTW, którzy cieszyli się z wyróżnienia Pani Prezes Barbary Paszkiewicz.

 

Autor tekstu: Lucja Buss

Zdjęcia: Irena Gałązka


5 4 1 2 8 9 7 6 12 3 11 14 13 15 10 17 20 18 23 19 22 21 16
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.