Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

2008 - sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

STOWARZYSZENIA

„USTECKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – ŻYJ KOLOROWO”

za 2008 rok

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 24

Tel/Fax (0-59) 8146498

e-mail biuro.uutw@wp.pl

www.utw.ustka.pl

 

 

Nr konta :

Bank Spółdzielczy w Ustce

44931500040000247920000010

 

 

 

 

1.Informacje rejestrowe

Nazwa stowarzyszenia :             Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku –Żyj kolorowo

Telefon                                                           ( 0-59) 8146498                                                                                   kom.516 139 434

Fax                                                                 ( 0-59) 8146498

e-mail                                                             biuro.uutw@wp.pl

Data rejestracji

w Krajowym Rejestrze Sądowym                      21 wrzesień 2006r.                                        

Nr KRS                                                         0000263404

REGON                                                        220307001

NIP                                                              839-299-97-57

 

Zarząd Stowarzyszenia

  Imię i nazwisko                                                 Funkcja

Paszkiewicz Barbara                                  prezes zarządu

Tomasz Teresa                                          zastępca prezesa

Kaim Irena                                                 członek zarządu

Obarzanek Teresa                                    członek zarządu

Pender Danuta                                          członek zarządu                                                              

 

Komisja Rewizyjna

Pszczółkowska Kalina                               przewodnicząca                                                     

Buss Lucja                                                 zastępca przewodniczącej

Wójcik Danuta                                           sekretarz  

W listopadzie 2008r w Sądzie Rejonowym w Gdańsku złożono dokumenty o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w części dotyczącej składu zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Powodem wprowadzenia zmian była rezygnacja Joanny Musialik. z funkcji zastępcy prezesa zarządu. Rezygnację z funkcji złożyły również członkinie Komisji Rewizyjnej. W dniu 29 września 2008 Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków dokonało zmian w  składzie zarządu i Komisji Rewizyjnej. Aktualny skład władz stowarzyszenia podany j/w.                                                    

 

2.Celem działalności Stowarzyszenia  jest :

 1. wsparcie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób w późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej,
 3. wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku,
 4. środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów,
 5. wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia w okresie późnej dojrzałości,

 

3.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację wykładów, seminariów, warsztatów lektoratów językowych. odczytów, konferencji. spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 2. prowadzenie samokształceniowej działalności kulturalnej. rekreacyjnej, krajoznawczej i turystyki,
 3. prowadzenie działalności klubowej,
 4. organizowanie poradnictwa dla osób starszych,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. prowadzenie działalności badawczej,
 7. tworzenie grup samopomocowych,
 8. prowadzenie działalności terapeutycznej,

 

4.Organizacja jest kontynuatorem Usteckiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołanego  22 marca 2005 r w ramach autorskiego projektu pn. „Żyj kolorowo”, w strukturach Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita”.

 

5. Na dzień 31 grudnia 2008 roku organizacja liczyła 131 członków zwyczajnych.

 

6.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

7.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak jej nie rozpoczęło i nie prowadzi.

 

8.Obsługę finansową Stowarzyszenia prowadzi Biuro Obsługi Biznesu Pani Danuty Dębowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Zakres działalności statutowej.

 

  1. Organizowanie i prowadzenie Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W roku 2008, w ramach semestru VII i VIII Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzono poniższe zajęcia programowo – dydaktyczne, które poprzedziła rekrutacja słuchaczy. Zapisy na rok akademicki 2007/2008 odbyły się we wrześniu 2007r, natomiast rekrutację na rok akademicki 2008/2009 przeprowadzono we wrześniu 2008r. Ogółem słuchaczami Usteckiego UTW na dzień 1 października 2008 roku było 158 osób, w tym 27 słuchaczy pierwszego roku.

 

Wykłady

Ogółem w roku 2008 wygłoszono 30 wykładów, w tym 2 wykłady otwarte, w których średnio udział wzięło 120 osób. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Akademii Pedagogicznej w Słupsku i innych uczelni wyższych oraz eksperci i pasjonaci z różnych dziedzin np. literatury, historii, medycyny, integracji europejskiej, biologii, kulturoznawstwa, pedagogiki,  geografii, socjologii, wiedzy o mieście i regonie, filozofii, bibliotekarstwa, prawa, psychologii, wiedzy o wszechświecie itd. Wykłady odbywały się w każdą środę w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” przy ul. Grunwaldzkiej 10. 

 

Warsztaty

 • Warsztaty komputerowe, w tym podstaw obsługi komputera oraz II stopnia dla średnio zaawansowanych ukończyło kolejne 30 osób, w dwóch grupach po 15 osób Zajęcia, liczące łącznie 70 godzin odbywały się w sali komputerowej liceum przy ul. Bursztynowej.
 • Warsztaty malarskie, w dwóch edycjach : wiosennej - zakończonej wystawą prac uczestników podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego oraz jesiennej ukończyło 14 osób. 20-godzinne warsztaty pod kierunkiem usteckiego artysty-plastyka odbywały się raz w tygodniu w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy ul. Zaruskiego.
 • W warsztatach literackich organizowanych w ramach spotkań klubowych brało udział każdorazowo średnio 15 osób
 • Warsztaty teatralne zainaugurowane w miesiącu listopadzie 2007r w ramach projektu „Jacek i Agatka” ukończyło 12 słuchaczek.

Zajęcia prowadzone przez aktorów z Teatru Władca Lalek ze Słupska odbywały się w auli liceum i w sali widowiskowej Domu Kultury. 50 godzin zajęć zaowocowało przedstawieniem teatralnym dla najmłodszych. Premiera, z udziałem zaproszonych gości, najmłodszych oraz słuchaczy odbyła się w Domu Kultury w maju 2008 w Dniu Dobrych Uczynków.

 • Warsztaty fotograficzne z grupie około 12 osób odbywały się raz w tygodniu w sali klubowej przy ul. Grunwaldzkiej 24.     

 

Lektoraty językowe

W roku 2008 odbyły się 2 edycje lektoratu języka angielskiego: sesja wiosenna i sesja jesienna. W sesji wiosennej przeprowadzono zajęcia w dwóch grupach : podstawowej znajomości języka oraz dla osób znających podstawy. W sesji jesiennej zajęcia prowadzono w jednej grupie znającej podstawy języka. Ogółem w roku 2008 znajomość języka angielskiego podczas 40 godzin zajęć zgłębiało łącznie 20 osób.

W semestrach wiosennym i jesiennym 12 osób uczestniczyło w 40 godzinach  lektoratu języka niemieckiego.

Zajęcia odbywały się w użyczonej klasie  Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Zajęcia wspomagające sprawność fizyczną

 • Lekka gimnastyka. Około 20-to osobowa grupa słuchaczek dwa razy w tygodniu brała udział w zajęciach gimnastycznych w sali  gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 2;
 • Raz w tygodniu grupa średnio 15 osób korzystała z basenu w Hotelu „Lubicz”.
 • Raz w tygodniu w sali Szkoły Podstawowej Nr 2 odbywają się ćwiczenia podstaw jogi;
 • W każdą sobotą grupa około 10 osobowa wyruszała na rajdy piesze lub rowerowe do Orzechowa

 

Zajęcia klubowe

W sali klubowej przy ul. Grunwaldzkiej 24 w czwartki i piątki spotykali się słuchacze w grupach i sekcjach zainteresowań tj.

 • Klub Wiedzy o Kulturze Europy skupiający osoby zainteresowane różnorodnością kulturową Europy;
 • Klub „Porozmawiajmy o …”. W małych grupach, w czwartkowe popołudnia dyskutowano o filmie, muzyce, zdrowiu, urodzie itd.;
 • Sekcja rękodzieła skupiająca około 10 osób wykonywała okolicznościowe ozdoby, kartki świąteczne, serwety, elementy scenografii do spotkań integracyjnych. Grupa spotyka się w każdy piątek tygodnia;
 • Sekcja kulinarna licząca rotacyjnie ok. 20 osób ma charakter zadaniowy. Przygotowuje poczęstunki na spotkania integracyjne i uroczystości;
 • Sekcja gospodarcza wspiera organizację spotkań integracyjnych
 • Sekcja kronikarska  na bieżąco prowadzi „uniwersytecka kronikę”;
 • Grupa kabaretowo-teatralna „Cicho ….sza”

11 słuchaczek tworzy grupę kabaretową Usteckiego UTW. Autorskie programy Danuty Kmiecik zapewniają oprawę  artystyczną spotkań integracyjnych Usteckiego UTW oraz zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. Grupa spotyka się w czwartki w sali klubowej przy ul. Grunwaldzkiej 24.

 

Spotkania integracyjne

Czwarty rok działalności Usteckiego UTW upłynął na kontynuacji sprawdzonych działań integrujących słuchaczy jako grupę rówieśniczą. Z udziałem słuchaczy zorganizowano :

 • Uroczystość III Urodziny Usteckiego UTW w sali narad  miejskiego ratusza, w części artystycznej wystąpiło Trio Smyczkowe ARTE;
 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego w kinie „Delfin” z wykładem oraz częścią artystyczną, w której wystąpił zespół tańca irlandzkiego z Olsztyna, chór „Kantele” ze Słupska oraz grupa kabaretowa „Cicho..sza;
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w auli Liceum Ogólnokształcącego z udziałem oficjalnych gości. W części artystycznej wystąpił kwartet symfoniczny „Sonore”.;
 • Piknik Historyczny z okazji Święta 11 Listopada;
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem najmłodszych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ośrodku Wczasowym „Azoty”;.
 • Spotkanie Karnawałowe w Domu Rybaka;
 • Wieczór Andrzejkowy w Ośrodku Wczasowym „Azoty”;.
 • Śniadanie Wielkanocne                 

 

Spektakle teatralne i muzyczne oraz seanse filmowe

Liderka sekcji kulturalnej organizowała dla słuchaczy cykliczne wyjazdy do Teatru Nowego i Filharmonii w Słupsku.

W większych lub mniejszych grupach słuchacze sekcji brali udział w spektaklach średnio 2 razy w miesiącu.  W listopadzie 2008 roku słuchacze wspólnie obejrzeli film w usteckim kinie „Delfin”.

 

Wycieczki edukacyjne

W okresie wiosenno-jesiennym odbyły się poniższe wycieczki wyjazdowe i warsztaty terenowe zorganizowane przez liderkę sekcji turystycznej :

 • Park Krajobrazowy Jarosławiec – Sławno
 • Kaszuby (Będomin i Szymbark)
 • Hel
 • Wdzydze i Lubiana
 • Borkowo i na zamek w Krągu
 • Dolina Słupi
 • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Muzeum Chleba w Ustce

 

Ogółem każdego tygodnia odbywało się średnio 20 godzin zajęć.

W roku 2008 łącznie  zorganizowano około 800 godzin zajęć programowych, przy dużym zaangażowaniu grupy „najaktywniejszych słuchaczy Usteckiego UTW”.

 

  1. Realizowane przez stowarzyszenie w 2008 roku projekty  oraz źródła ich finansowania :

 

 • Akademia Wiedzy i Umiejętności 55 PLUS edycja IV

Projekt realizowany jako zadanie zlecone wsparte finansowo przez Gminę Miasto Ustka  oraz Wojewodę Pomorskiego.

Czas realizacji projektu marzec do grudnia 2008r.

 

 • Senior w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego

Projekt Realizowany jako zadanie zlecone wsparte finansowo przez Gminę Ustka.

Czas realizacji projektu marzec do listopada 2008r.

 

 • Jacek i Agatka

Projekt realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czas realizacji projektu październik 2007 do maja 2008

 

 

 • Zielone rękawiczki

Projekt  wsparty finansowo przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programy Uniwersytety Trzeciego Wieku

Czas realizacji projektu : wrzesień 2008 -  kwietnia 2009r

 

 • „Być seniorem”

Projekt  realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Gminy Miasto Ustka.

Celem projektu było wzmocnienie i rozwój instytucjonalny organizacji poprzez inwestycję w zasoby ludzkie, infrastrukturę i aktywa.

Czas realizacji projektu : wrzesień 2007 – lipca 2008

 • „Być seniorem”

Dofinansowanie projektu przez Gminę Miasto Ustka w ramach pokrycia kosztów 10% wkładu własnego do projektu.

 • „Ja, senior Europejczyk

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego. Wniosek o wsparcie przygotowany z pomocą Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Ustce.

Partnerem w projekcie jest Zespół Szkół Technicznych w Ustce

Czas realizacji projektu : wrzesień 2008 do czerwca 2009r.

Autorką projektów i wniosków o wsparcie oraz ich koordynatorką  jest prezes zarządu.

Ogółem kwota dotacji dla stowarzyszenia uzyskana w ramach powyższych projektów wyniosła ok.150.000 PLN.

 

8.3 Organizacja wydarzeń kulturalnych i inne działania o charakterze artystycznym i charytatywnym

Dzięki wsparciu sponsorów i pracy własnej słuchaczy odbyły się poniższe wydarzenia

 • uroczysty Koncert Noworoczny w usteckim kinie z udziałem zespołu New Lifem
 • organizacja „Słodkiego Namiotu” z racuchami i naleśnikami w czasie miejskiego festynu na terenie OSiR z okazji Święta 3 Maja
 • Po warsztatowa wystawa malarsko-fotograficzna prac słuchaczy roku akademickiego 2007/2008
 • Spotkanie bluesowe z Opowiadaczami ze Stowarzyszenia Studnia „O” w Bałtyckiej Galerii Sztuki
 • Premiera sztuki teatralnej „Bajka o Gwiazdach” pod kierunkiem Urszuli Szydlik-Zielonka z Teatru Władca Lalek ze Słupska

 

8.4  Współpraca międzypokoleniowa

Organizacja podjęła stałą współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 2, której zwieńczeniem były poniższe działania integrujące starsze i młodsze pokolenie ustczan :

 • W każdy piątek w sali klubowej przy ul. Grunwaldzkiej 24 słuchaczki z sekcji rękodzieła spotyka się na wspólnych zajęciach manualnych z 20 dzieć

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.