Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Ludzie

Pomysłodawczynią i inicjatorką jego powołania jest Barbara Paszkiewicz, ustczanka, absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, długoletni pracownik lokalnego samorządu. 


Zarząd

 

 

 

mgr Barbara Paszkiewicz, pomysłodawczyni i inicjatorka
powołania Usteckiego UTW, prezes zarządu,
autorka i koordynatorka projektów

 

• Władysława Graniak, zastępca prezesa

• Bronisz Marta, sekretarz zarządu

• Jolanta Kostka, członek zarządu                                                                                                                

• Sabina Salagierska, członek zarządu

Komisja Rewizyjna
• Halina Kowalewska – przewodnicząca
• Apolonia Wojciechowska – zastępca przewodniczącej
• Bogumiła Mamczarska – sekretarz

Rada Programowa
• dr hab. Sławomir Rzepczyński prof. AP - Dyrektor Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
• dr Jan Olech - burmistrz Miasta Ustka
• dr hab. Tomasz Michalski - Uniwersytet Gdański
• Gabriela Rodziewicz - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ustce
• Aldona Staszewska - Klimek - Dyrektor Domu Kultury w Ustce
• mgr Barbara Kołakowska - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce
• mgr Lucja Buss - Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo
• mgr Teresa Obarzanek - Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo
• mgr Barbara Paszkiewicz - prezes Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku-Żyj kolorowo

Nasi słuchacze:


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.