Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Saturday, 19.01.2019

  Tematyka wykładów

  About us

  Jesteśmy organizacją pozarządową (NGO), stowarzyszeniem non - profit...
  more

  Partners

  Wszyscy, którzy wspierają nasze działania...
  more

  People

  Pomysłodawczynią i inicjatorką jego powołania jest Barbara Paszkiewicz, ustczanka, absolwentka...
  more

  Our performance

  Jesteśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w Akcji. Uniwersytety Trzeciego...
  more
  Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.