Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Mittwoch, 20.03.2019

Begleiten Sie uns

Słuchaczem/Słuchaczką Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba w wieku przedemerytalnym, rencista, emeryt lub inna osoba starsza bez względu na poziom wykształcenia, zamieszkała na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka, która złoży deklarację słuchacza (dołączając zdjęcie do legitymacji), uiści wpisowe i dokona wpłaty składki członkowskiej. Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego ustala zarząd stowarzyszenia. Druki deklaracji oraz dowody wpłaty dostępne są w siedzibie stowarzyszenia. 

Zapisy chętnych przyjmowane są w drugiej połowie września każdego roku. O przyjęciu w poczet słuchaczy decyduje zarząd stowarzyszenia.

Po roku aktywnej działalności w zajęciach programowych oraz złożeniu deklaracji słuchacz/ka uniwersytetu może zostać członkiem stowarzyszenia Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.