Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU 'SENIORZY W AKCJI. UTW DLA SPOŁECZNOŚCI

19 marca odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jednym z głównych punktów programu Kongresu była gala Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”. Honorowy patronat nad Kongresem objęła Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska, której wystąpienie rozpoczęło Kongres. Uroczystość uświetnił swoją obecnością premier Donald Tusk. Wśród gości byli m. in.: wicemarszałek Senatu, minister zdrowia, minister pracy i polityki społecznej, senatorzy i posłowie oraz wiceprezydent Warszawy. Ale przede wszystkim na sali zgromadziło się blisko 2,5 tysiące słuchaczy UTW z całego kraju. I to właśnie do nich skierowany był Konkurs.

Konkurs zorganizowało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu była promocja wolontariatu i dobrych praktyk wypracowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w ich działalności na rzecz lokalnych społeczności.

Laureaci Konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz upominki rzeczowe: telefony dla seniorów ufundowane przez firmę Emporia i doładowania do telefonów ufundowane przez operatora „W rodzinie”. Nagrody wręczyli: minister Jacek Michałowski (szef Kancelarii Prezydenta RP, honorowy przewodniczący Jury Konkursu), Jerzy Koźmiński (Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) i Marta Białek-Graczyk (prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”).

Oto główni bohaterowie gali - laureaci Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”:

W kategorii „Dobra praktyka UTW”:

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo, który od 2009 roku realizuje projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku”. Słuchacze pomagają prowadzić zajęcia w świetlicy szkolnej, organizują cyklicznie zajęcia dla dzieci z przedszkola, a także uczą młode kobiety zarejestrowane w urzędzie pracy zdrowego i taniego przyrządzania potraw. W działania projektu zaangażowanych jest 40 wolontariuszy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z ich wsparcia korzysta 130 dzieci i 10 młodych kobiet; Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gmina Miasto Ustka.

Oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Filia w Radzyniu Podlaskim Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim. Nagrodę publiczności, w drodze internetowego głosowania, otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie.

Gala zakończyła się wspólnym zdjęciem laureatów, organizatorów Konkursu i członków Jury z premierem Donaldem Tuskiem. Pan premier osobiście pogratulował każdemu z laureatów. W trakcie przerwy jeszcze długo rozmawiał z uczestnikami Kongresu. Po Gali Konkursu przyszła pora na panele dyskusyjne poświęcane wyzwaniom, jakie stoją przed środowiskiem UTW w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Dyskutowano o strategii współpracy środowiska UTW z rządem. W swoim wystąpieniu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz odwołał się do Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”, przywołując inicjatywy laureatów jako modelowe przykłady aktywności osób starszych i solidarności pokoleń

Kongres UTW został zorganizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie UTW, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW i Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorem Kongresu była grupa Media Express. Kongres został dofinansowany ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/761464.html

fot. Krzysztof Pacholak


kpacholakimg3663 kpacholakimg3837 kpacholakimg3963
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.