Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Zakończenie roku akademickiego 2007/2008

Wykład otwarty „Postawy wobec obcych i problem tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych” prof. Magdaleny Środy z Uniwersytetu Warszawskiego,, filozofki, etyczki, byłej minister w rządzie prof. Marka Belki rozpoczął uroczystość zakończenia roku akademicki ego 2007/2008.
W sali kina „Delfin” obok słuchaczy zasiedli, burmistrz Ustki Jan Olech, delegacja seniorów z zaprzyjaźnionego z Ustką niemieckiego miasta Kappeln, radni Rady Miejskiej, wójt gminy Ustka Anna Sobczuk - Jodłowska, radny sejmiku wojewódzkiego Marek Biernacki, komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej kmdr Ryszard Filiński i kmdr Andrzej Koziołek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Barbara Kołakowska, dyrektor Biblioteki Miejskiej Gabriela Rodziewicz, przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Regina Poprawa, młodzież z usteckich szkół ponad gimnazjalnych, seniorzy z gminy wiejskiej Ustka i mieszkańcy miasta. "Witam seniorów i ich przyjaciół, witam wszystkich, którzy dobrze życzą Usteckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Witam w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego – przywitała przybyłych prezes zarządu mgr Barbara Paszkiewicz. Patrząc na salę można odnieść wrażenie, że to spotkanie Uniwersytetu …… Każdego Wieku," dodała. Podniosła atmosfera towarzyszyła podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Radą Starszych w Kappeln w Niemczech, a Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo. W części artystycznej wystąpił chór „Kantele” z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku pod kierunkiem Jolanty Otwinowskiej, gdańska grupa tańca irlandzkiego „Elphin” oraz grupa kabaretowo-teatralna Usteckiego UTW „Cicho sza”. Wszystkim artystom towarzyszyły żywiołowe, gorące oklaski publiczności. Wielką niespodziankę zebranym, gównie gościom z Niemiec sprawiła kilkuosobowa grupa słuchaczy uczestnicząca w lektoracie języka niemieckiego prowadzonym przez Panią Annę Panasiuk. Grupa brawurowo odśpiewała popularną piosenkę niemiecką o maju. Występ został nagrodzony przez publiczność owacyjnymi brawami . Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych, fotograficznych i rękodzieła artystycznego autorstwa słuchaczy wykonanych podczas warsztatów prowadzonych przez artystę malarza Witolda Lubinieckiego oraz w ramach zajęć w sekcji zainteresowań. Na wystawie przygotowanej przez plastyczkę Ewę Graniak oraz Danutę Godszling i Barbarę Piasecką przedstawione zostały prace Elżbiety Nadolnej, Ireny Łanieckiej, Elżbiety Kocz, Jerzego Grabowicza, Stefanii Delickiej, Haliny Wytrwał-Gołgowskiej, Stanisławy Basiak, Ireny Gałązki, Józefa Kulawiaka, Danuty Godszling, Barbary Piaseckiej, Mirosławy Michalskiej, Krystyny Daszkiewicz, Ireny Steinmetz i Anity Jasik. Wystawa będzie można oglądać w czerwcu w czytelni Biblioteki Miejskiej. Uroczystość poprowadziła wolontariuszka Emilia Dylewska, była stażystka , a obecnie pracownik Biblioteki Miejskiej.

Zakonczenie roku akademickiego 2007 2008
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.