Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Zakończenie czwartego roku akademickiego Usteckiego UTW

Kreatywność i Innowacje - pod takim hasłem przebiegała uroczystość zakończenia roku akademickiego 2008/2009 na Usteckim UTW. Unia Europejska każdego roku wybiera problem społeczny, który wymaga szczególnej uwagi. Rok 2009 ogłoszono Rokiem Kreatywności i Innowacji.

Uroczystość zakończenia czwartego roku działalności Usteckiego UTW, która odbyła się w kinie Delfin swoją obecnością zaszczycili : poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński, burmistrz Ustki Jan Olech, przewodniczący Rady Miasta Adam Brzóska, radny sejmiku wojewódzkiego Marek Biernacki, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupsku, przedstawiciele Akademii Pomorskiej w Słupsku, radni Rady Miejskiej w Ustce, prezes Banku Spółdzielczego w Ustce Irena Klein, dyrektorzy usteckich szkół i firm. Specjalnymi gośćmi uroczystości byli seniorzy z gminy wiejskiej Ustka, słuchacze Słupskiego UTW, członkowie Związku Emerytów i Rencistów oraz ustecka młodzież . Kapitał intelektualny Usteckiego UTW to 156 seniorek i seniorów z bogatym dorobkiem zawodowym i dużym doświadczeniem życiowym. Kreatywność Usteckiego UTW to dorobek programowy na który składa się ponad 700 godzin zajęć w roku akademickim 2008/2009 (około 20 godzin tygodniowo). Cotygodniowe wykłady ,lektoraty językowe, warsztaty komputerowe, malarskie, fotograficzne, teatralne, grupa kabaretowa „Cicho …sza”, spotkania Klubu Wiedzy o Kulturze Europy, zajęcia wspomagające sprawność fizyczną; lekka gimnastyka, joga, zajęcia na basenie, rajdy pisze i rowerowe, wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty, spotkania integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, praca samokształceniowa w sekcjach : rękodzieła, kulinarnej, redakcyjnej, wystawy malarskie i fotograficzne, premiera teatralna, czwartkowe spotkania tematyczne oraz wycieczki edukacyjne. Kończący rok akademicki zaowocował 7 projektami, w tym finansowanym ze środków europejskich oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ustecki UTW realizuje zadania publiczne zlecone przez samorządy miasta Ustki, gminy Ustka, powiatu słupskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Partnerami projektowymi w minionym roku akademickim był Zespół Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce. Okolicznościowy wykład kończący rok akademicki „Wpływ środowiska na alergie” wygłosiła dr Teresa Wilewska – Kłubo z Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W części artystycznej wystąpił chór Szkoły Podstawowej Nr 2 pod kierunkiem Bożeny Świedzińskiej, członkowie lektoratu języka niemieckiego, grupa teatralna „Zielone rękawiczki”, grupa kabaretowa „Cicho…sza” oraz zespół wokalny klubu Marynarki Wojennej „Riviera” z Gdyni pod kierunkiem Adama Wrońskiego. W podziękowaniu za wsparcie finansowe Usteckiego UTW członkowie sekcji malarskiej podarowali sponsorom swoje obrazy, a patrnerzy projektowi otrzymali specjalnie przygotowane podziękowania. Laureaci konkursu fotograficznego i na najlepszego bloga otrzymali nagrody z rąk prezes zarządu Barbara Paszkiewicz.

Fundatorem nagród był Europejski Fundusz Społeczny.


1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.