Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Wystąpienie prezes zarządu mgr Barbary Paszkiewicz podczas uroczystej inauguracji roku roku akademickiego 2009/2010

Dostojni Goście, Droga Społeczności Usteckiego UTW Szanowni Państwo,

Dzisiejszą uroczystą inauguracją roku akademickiego Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 5 jubileuszowy rok swojej działalności. Pragę serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość Dostojnych Gości, Słuchaczki i Słuchaczy Usteckiego UTW, młodzież oraz naszych Przyjaciół. Szczególnie gorące słowa powitania kieruję do Słuchaczy I roku , którzy dzisiaj złożą ślubowanie i odbiorą indeksy. Dziękując za przyjęcie zaproszenia witam serdecznie. Dostojni Goście, Miłe Słuchaczki, Mili Słuchacze, Z wielką radością spotykam się z Państwem na uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego. Dzisiejsza uroczystość ma znaczenie szczególne. Dzisiaj bowiem inaugurujemy 5-ty jubileuszowy rok działalności naszego uniwersytetu. Pozwólcie więc Państwo, że na krótko sięgnę do przeszłości. Kiedy 22 marca 2005 roku, podczas inauguracji semestru wstępnego pierwszych 56 słuchaczek i słuchaczy wysłuchało wykładu Marcina Barnowskiego mało kto przypuszczał, że to początek usteckiej szkoły dla seniorów. Kiedy 1 pażdziernika 2005 roku, w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” przy ul. Grunwaldzkiej 75 słuchaczy odbierało indeksy z rąk Burmistrza Miasta i po raz pierwszy na Usteckim UTW zabrzmiał Gaudeamus seniorzy z miasta i gminy Ustka zyskali miejsce stworzone specjalnie dla nich. Wiele obecnych na tej sali osób śledziło nader skromne początki tej nowej inicjatywy obywatelskiej. Bez osobowości prawnej, bez własnej siedziby, bez sali wykładowej, bez sal warsztatowych, uciążliwy brak materialnego zaplecza, brak źródeł finansowania i moja dalece niewystarczająca wiedza o działalności uniwersytetu trzeciego wieku i specyfice pracy w sektorze pozarządowym. Wiele wydarzeń i faktów jest za nami. I jak powiedział Arystoteles „Całością jest to, co ma początek, środek i koniec”. Szanowni Państwo, Dzisiaj stoję przed Państwem nie tylko jako pomysłodawczyni i inicjatorka powołania w Ustce uniwersytetu trzeciego wieku lecz jako osoba zarządzająca organizacją seniorską posiadającą status organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeniem o ugruntowanej pozycji w środowisku lokalnym oraz w społeczności ponad 200 uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w Polsce. Organizacji pozarządowej zrzeszającej ponad 160 osób starszych pragnących twórczo spędzać czas, nie dających się wypchnąć na społeczny margines, świadomych i aktywnych, dbających o poprawę komfortu własnego życia. Szanowni państwo, Mili Słuchacze, W swojej pracy uniwersyteckiej na co dzień dbamy o standardy funkcjonowania: prawne, organizacyjne, edukacyjne i aktywizujące słuchaczy. Nie wynikają one z przepisów prawa, ale nazwa „uniwersytet” oraz otrzymany status organizacji pożytku publicznego zobowiązują. Mamy jasno określone kryteria nabory słuchaczy, porozumienie o patronacie naukowym z Akademia Pomorska w Słupsku, programy działania na rok akademicki, plan zajęć, tematykę, kadrę wykładowców i instruktorów, regulamin funkcjonowania i przejrzystość działania. Dostojni Goście, Mili Słuchacze, Miniony rok akademicki był dla nas rokiem dobrym. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji 7 projektów, których działania wzbogaciły ofertę programową zapewniając organizacji dodatkowe żródła finansowania . W roku akademickim 2008/2009 przeprowadziliśmy ponad 600 godzin zajęć programowych. Zrealizowaliśmy projekt finansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projekt finansowany przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności, która niestety, po kilku latach zakończyła finansowanie UTW na rzecz bibliotek z małych miastach. Z powodzeniem realizujemy zadania publiczne zlecone w drodze konkursu przez Burmistrza Ustki, ,Wójta Gminy Ustka, Starostę Słupskiego, Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. Rezultatem naszych działań w minionym roku akademickim było zdobycie dodatkowej wiedzy przez 150 osób uczestniczących w 30 cotygodniowych wykładach z różnych dziedzin nauki, 30 osób z Klubu Europejskiego poznało kulturę wybranych krajów europejskich barwnie przedstawioną przez ustecka młodzież. Kolejnych 45 osób ukończyło warsztaty komputerowe, 30 osób kontynuowało naukę języka angielskiego i niemieckiego, 20 osób zdobyło umiejętność malowania i fotografowania, 6 osób poznało tajniki sztuki teatralnej biorąc udział w przedstawieniu „Zielone rękawiczki” ,które zdobyło Nagrodę Grand Prix Juwenalii III Wieku w Warszawie. Słuchaczki słuchacze uczestniczący w zajęciach samokształceniowych w sekcjach zainteresowań : kronikarskiej, kulinarnej, kulturalnej z wyjazdami do słupskiego teatru i filharmonii, kabaretowej, gospodarczej i rękodzielniczej spędzali twórczo czas wzbogacając swoją osobowość i nawiązując nowe przyjaźnie. Zwolennicy aktywności fizycznej brali czynny udział w zajęciach lekkiej gimnastyki, jogi, rajdach pieszych i rowerowych oraz systematycznie korzystali z basenu. Podczas autokarowych wycieczek edukacyjnych miłośnicy turystyki wyjazdowej zwiedzili ciekawe miejsca naszego regionu i kraju. Ważnym ogniwem w ofercie programowej jest edukacja artystyczna. Ogółem w minionym roku akademickim zorganizowaliśmy ……. wydarzeń o charakterze kulturalnym zapraszając na nie zaprzyjaźnione organizacje seniorskie, Miniony rok akademicki upłynął na spotkaniach słuchaczy z grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych. Cykliczne spotkania, podczas których mogliśmy młodemu pokoleniu przekazać swoja wiedzę, z czasem przerodziły się w spotkania dobrych przyjaciół. Szanowni Państwo, W nowy rok akademicki Ustecki Uniwersytet wchodzi z kapitałem intelektualnym, który stanowi 165 słuchaczy, w tym 12 słuchaczy I roku, rozpoczętym projektem konkursowym Kolorowa Akademia Trzeciego finansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wieku oraz z ofertą programową, która obejmuje : 30 cotygodniowych wykładów 100 godzin lektoratów językowych 50 godzin warsztatów malarskich 50 godzin warsztatów fotograficznych 50 godzin warsztatów wokalnych 50 godzin warsztatów tanecznych 30 godzin warsztatów teatralnych 20 godzin warsztatów szycia zabawek Warsztaty opowiadania Odbywać się będą zajęcia wspomagające sprawność fizyczną oraz prowadzona będzie praca samokształceniowa w sekcjach zainteresowań. . Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia słuchacze mogą nieodpłatnie korzystać z utworzonego w Sali klubowej przy ul. Grunwaldzkiej „Kącika internetowego” Zorganizujemy wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne i okolicznościowe koncerty. Przy niewysokich dochodach polskich emerytów pozostaje mieć tylko nadzieję, że zaplanowane przez nas działania programowe wesprą finansowo dotychczasowi i nowi sponsorzy. Szanowni Państwo, Niestety, mimo usilnych starań nie udało się dotychczas uporać z problemem braku odpowiednio dużej sali wykładowej, własnych sal warsztatowych i miejsca spotkań dla wszystkich. Gościnna sala w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” nie mieści już wszystkich słuchaczy. Na wykładach brakuje krzeseł (mimo dostawionych składanych), jest gwarno i duszno. Na liście oczekujących na przyjęcie w grono słuchaczy Usteckiego UTW pozostają kolejne osoby, a tak trudno jest odmawiać im przyjęcia . Bez pomocy zewnątrz sami z tym problemem się nie uporamy. Kolejnym kłopotem jest brak stabilnego żródła finansowania obsługi administracyjno – finansowej biura. Rosnące wymogi sponsorów i organów ogłaszających konkursy dotacyjne dotyczące procedury sporządzania wniosków i rozliczania projektów to konieczność zatrudnienia etatowego-wykwalifikowanego pracownika. Miejmy nadzieję, że rok jubileuszowy będzie dla nas łaskawy. Problemy przestaną istnieć i zagrażać naszej stabilności organizacyjnej Dostojni Goście, Szanowni Państwo, W roku 2010 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzić będzie 5-lecie działalności. Dla seniorów- Europejczyków będzie to rok szczególny Komisja Europejska ogłosiła rok 2010 Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jednym z obszarów tematycznych uznanych przez nasz kraj za kluczowy dla obecnej polityki integracji społecznej jest „Wsparcie osób starszych”. Tak więc nasz jubileuszowy rok akademicki wpisuje się w przyszłoroczną kampanię Unii Europejskiej, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych. Kończąc dziękuję Państwu, Dostojnym Gościom , młodzieży i słuchaczom Usteckiego UTW za uświetnienie naszej uroczystości i zapraszam do obejrzenia poplenerowej wystawy przygotowanej przez instruktorkę warsztatów fotograficznych Pania Ewę Graniak-Wosinek przy współpracy Ani Czerskiej. Zdjęcia pochodzą z sierpniowego pleneru fotograficznego podczas którego 18 słuchaczek Usteckiego UTW pozowało do kalendarza pn. Zawsze piękna. Zdjęcia, poza instruktorka wykonywały słuchaczki z sekcji fotograficznej. Kalendarz powstaje w ramach Projektu Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku, który dofinansowuje MPIPS oraz Gmina Miasto Ustka. Życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i zwykłej ludzkiej serdeczności. Wszystkim życzliwym dziękuję za wspieranie naszej działalności.

Rok akademicki 2009/2010 uważam za otwarty.


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.