Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Witamy Nowy Rok!

Pierwsze poświąteczne zajęcia (środa 8 stycznia) miały wyjątkowy charakter

Temat wykładu  Jana Wyrwasa : "Medytacyjna podróż po Ziemi Świętej" przywołał świąteczny nastrój .Wyjątkowy charakter miała opowieść o biblijnych miejscach, ze wzruszeniem słuchaliśmy i patrzyliśmy na fotografie i film. Pan Wyrwa jest też poetą i niektórzy kupili  tomik wierszy o religijnych przeżyciach z podróży do miejsc mistycznych.

Druga część spotkania miała już inny charakter, a nastrój  prawie karnawałowy. Były najpierw życzenia, które w imieniu Pani Basi Paszkiewicz, złożyła słuchaczom i ich Rodzinom Władzia Graniak, wiceprezes zarządu. Życzyła zdrowia, pomyślności, zadowolenia ze wspólnie spędzanego czasu. Rok 2013 był dla UTW pracowity, bo realizowaliśmy z powodzeniem trudne projekty. Był to też rok smutny,odeszło na zawsze troje Słuchaczy, nie ominęły nas choroby. L.Buss i B. Dudek przedstawiły "Alfabet życzeń", które rozbawiły  słuchaczy.  Z nadzieją na lepsze wchodzimy w Nowy Rok !

Wspólne spotkanie było też okazją do złożenia indywidualnych życzeń i tak : Mirce i Tomkowi Wszółkowskim gromkim 100 lat pogratulowaliśmy Złotych Godów Małżeńskich, wszystkim Koziorożcom spełnienia korzystnego dla nich horoskopu. Na zakończenie T. Wszółkowski dziękując artystom za występ, życzył Im i nam wszystkim doczekania sali koncertowej, takiej jak ma  Gdynia !


3 5 6 4 1 2 9 7 8
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.