Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Wielka Wygrana!

Z radością informujemy, że autorski Projekt „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku” zwyciężył grant konkursowy w wysokości 45.820,00 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt złożony został do konkursu FIO w Priorytecie III. „ Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne”. Ogółem z całego kraju w ramach Priorytetu III wpłynęło 1533 wniosków, które oceniono formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie. Dofinansowanie otrzymało 281 projektów . Projekt zdobył u dwóch niezależnych ekspertów łącznie 196 punktów na 220 możliwych do zdobycia. Ogółem organizacje pozarządowe złożyły (w czterech priorytetach ) 3087 zarejestrowanych wniosków, Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2009 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem z budżetu państwa kwotę 60 240 000,00 zł W ramach Projektu „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku” słuchaczki Usteckiego UTW wezmą udział w wakacyjnych warsztatach psychologicznych przygotowujących do sesji zdjęciowej, W lipcu odbędzie się letni plener fotograficzny. W sierpniu na plaży prowadzone będą zajęcia lekkiej gimnastyki. W godzinach popołudniowych, w siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 24 czynny będzie kącik internetowy dla 60+. Otrzymane wsparcie zapewni także sfinansowanie m,in. uroczystego koncertu w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, uroczystości inauguracji roku akademickiego 2009/2010, cotygodniowych wykładów z różnych dziedzin nauki, warsztatów szycia zabawek użytkowych oraz warsztatów tanecznych. Wydany zostanie kalendarz ścienny na rok 2010 oraz informator dla słuchaczy. Powstanie wystawa fotograficzna. Zorganizowane zostanie Spotkanie Mikołajkowe z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Wigilijne Spotkanie Słuchaczy. Wszelkich informacji o Projekcie udzielamy pod numerem telefonu (0-59) 8146498 od poniedziałku do czwartku w godz.10.00 - 15.00.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.