Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

WIADOMOSC Z OSTATNIEJ CHWILI !

Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wigilii z Premierem Donaldem Tuskiem. 

Premier: Rada Ministrów przyjęła " Pakiet dla seniorów".

W dniu 24 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wigilijne, na ktore zostali zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku.W spotkaniu uczestniczyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds UTW poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej prof.dr hab. n.med. Bolesław Samoliński, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza, Konsultant krajowy ds geriatrii prof. dr. hab.med. Tomasz Grodzicki.

Środowisko UTW reprezentowały: Wiesława Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu oraz Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogolnópolskie Porozumienie UTW i UTW przy SGH w Warszawie.W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Federacji UTW i Porozumienia UTW, przedstawciele organizacji seniorskich, członkowie Rady Polityki Senioralnej.

Spotkanie poprzedziło posiedzenie Rady Ministrów, w czasie którego Rzad przyjął uchwały tzw. " Pakiet dla seniorów ", na ktory składają się: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 oraz program "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Krótki film ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=QqVJ5FA_a9A#t=1

Krótki film ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=QqVJ5FA_a9A#t=1

Wiecej informacji:

https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/wigilia-seniorzy-u-premiera-tuska.html

http:/polska.newsweek.pl/donald-tusk-pakiet-dla-seniorow-rzad-tuska-emeryci-rencisci-starsi-ludzie-newsweek-pl,artykuly,277583,1.htm

http//www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6536,aktywnosc-spoleczna-osob-starszych.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6535,nowa-polityka-senioralna-.html


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.