Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

UWAGA!

Zaproszenie.

 

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie par.32 pkt.2 ust.3 Statutu Stowarzyszenia

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo,

w imieniu Zarządu

Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo

 z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 marca  2016 roku  ( środa) o  godz. 10.00

w sali widowiskowej Domu Kultury w Ustce przy ul. Kosynierów 10 odbędzie się   

WALNE ZABRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW,

 Porządek zebrania :

1.Powitanie przybyłych gości i otwarcie obrad;

2.Stwierdzenie prawomocności obrad;

3.Wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza;

4.Przyjęcie porządku obrad;

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej ( 2 osoby), Mandatowo-Wyborczej  ( 2 osoby), oraz Uchwał i Wniosków ( 2 osoby)  ; 

6.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego  z pracy zarządu w 2015 r;

7.Dyskusja ;

8.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z pracy zarządu w roku 2015.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015:

10.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za rok 2015;

11.Dyskusja;

12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015;

13.Przedstawienie Sprawozdania  z działalności zarządu w latach 2011- 2016; 14.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności  zarządu w latach 2011-2016 ;

15.Dyskusja ;

16.Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu w latach 2011-2016   

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu  zarządowi;

18.Podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia;

19.Podjęcie uchwały o skrócenia kadencji zarządu i komisji rewizyjnej ze względów organizacyjnych;

20.Wybory władz Stowarzyszenia:

     20.1 zgłaszanie kandydatów na stanowisko prezesa zarządu;

     20.2 sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie zgłoszonych   kandydatów na stanowisko prezesa zarządu;

      20.3 głosowanie;

      20.4 sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej  w sprawie wyników głosowania;

      20.5 podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa zarządu;

      20.6 zgłoszenie kandydatów na pozostałych członków zarządu ( 4 osoby) oraz       Komisji Rewizyjnej ( 3 osoby);

     20.7 sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie zgłoszonych   kandydatów na członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

      20.8 głosowanie

      20.9 sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej  w sprawie wyników głosowania;

      20.10 podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

21..Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia;

22..Wolne wnioski;

23.Zakończenie obrad Walnego Zebrania;

                                                                                                       

prezes zarządu

                                                                           mgr Barbara Paszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.