Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki

rok akademicki Usteckiego UTW uroczyście zainaugurował burmistrz Miasta Ustka dr Jan Olech.
W swoim wystąpieniu życzył słuchaczom zdrowia oraz „samych szóstek w indeksach” . Prorektor ds. kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Joanna Bernagiewicz wręczyła indeksy 15 słuchaczom -„pierwszoroczniakom”. Tym samym na liście słuchaczy Usteckiego UTW jest 169 osób. Ciepłe słowa do seniorów skierowali przedstawiciele władz samorządowych : V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ustce Barbara Kołakowska i przybyli radni oraz Wiesław Kamiński i Marek Biernacki – przedstawiciele władz województwa pomorskiego. Specjalny list z życzeniami przesłał poseł Zbigniew Konwiński. Wykład inauguracyjny pt „Wielcy o Chopinie” wygłosił prof. Roman Grucza z Akademii Pomorskiej w Słupsku. W części artystycznej zebrani w auli usteckiego liceum usłyszeli mazurki Fryderyka Chopina w wykonaniu prof. Joanny Bernagiewicz. Uroczystość dofinansowana została ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Gminy Miasto Ustka. Ustecki UTW znalazł się w gronie pierwszych 27, z ponad 200 uniwersytetów trzeciego wieku działających w kraju, które otrzymały dyplom samoakredytacji. Samoakredytacja to społeczny ruch w ramach środowiska UTW, którego celem jest podniesienie rangi UTW wśród seniorów oraz otoczeniu społecznym i akademickim. Ustecki UTW spełnia warunki samoakredytacji mającej na celu podniesienie poziomu dydaktycznego i organizacyjnego UTW oraz budowanie autorytetu w środowisku naukowym i społecznym.

1 2 3 4
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.