Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Tytuł Członka Honorowego

Pierwsi Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo.
Członkowie stowarzyszenia nadali godność Członka Honorowego osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości inauguracji 7. roku akademickiego akt nadania godności odebrał dr Jan Olech – burmistrz Miasta Ustka oraz Pani Irena Klein – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ustce. Tytuł Członka Honorowego słuchacze przyznali także prof. Sławomirowi Rzepczyńskiemu- Dyrektorowi Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obecnie Ustecki UTW liczy 170 członków.

pa127118 pa127135
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.