Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Spotkanie inaugurujące obchody Roku UTW na Pomorzu Środkowym

15 lutego 2012 w Ustce odbyło się spotkanie dedykowane aktywnym seniorom, zorganizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ustka dr Jana Olecha oraz Wójt Gminy Ustka Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej.

W sali usteckiego kina „Delfin” spotkali się słuchacze Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Słupskiego i Gdyńskiego UTW , reprezentacje lokalnych oddziałów Związku Rencistów i Emerytów, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz niezrzeszeni seniorzy z terenu miasta i gminy Ustka, miasta Słupska i gminy wiejskiej Słupsk. Przybyłych przywitała prezes Usteckiego UTW Barbara Paszkiewicz, inaugurując tym samym II semestr siódmego roku akademickiego UTW.

Przybliżyła ideę ustanowienia roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ciepłe słowa do seniorów skierował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Marek Biernacki oraz przedstawiciel burmistrza Ustki Jacek Cegła. Poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński przesłał seniorom życzenia pomyślności w realizacji planów i marzeń. Bożena Zglińska, Dyrektor Centrum Aktywności Seniora z Gdyni w interesującym wystąpieniu pt. Gdynia Seniorom zaprezentowała działania władz samorządowych Gdyni podejmowane na rzecz osób w wieku emerytalnym. Barbara Paszkiewicz zaprezentowała, w formie prezentacji multimedialnej autorski projekt Usteckiego UTW pn. Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest od roku 2009, uzyskując cykliczne dofinansowanie konkursowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W drugiej części spotkania, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "PRZYSTAŃ" w Niestkowie oraz Centrum Artystyczne zaprezentowało musical pt."SERENADA".

W spektaklu, na podstawie dramatu Sławomira Mrożka, gorąco oklaskiwanym przez zebranych wystąpili mieszkańcy i mieszkanki podusteckich miejscowości. Spektakl powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakończenie spotkania słuchaczki z sekcji kulinarnej Usteckiego UTW przygotowały dla wszystkich słodki poczęstunek. Poza oficjalnym programem, w siedzibie Usteckiego UTW odbyło się kameralne spotkanie z udziałem Krystyny Lewkowicz integrujące usteckich i gdyńskich seniorów. Trudne warunki atmosferyczne tego dnia nie przeszkodziły gorącej, pełnej serdeczności atmosferze spotkania. Uściskom na pożegnanie nie było końca …. Przybyłych przywitała prezes Usteckiego UTW Barbara Paszkiewicz, inaugurując tym samym II semestr siódmego roku akademickiego UTW. Przybliżyła ideę ustanowienia roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ciepłe słowa do seniorów skierował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Marek Biernacki oraz przedstawiciel burmistrza Ustki Jacek Cegła. Poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński przesłał seniorom życzenia pomyślności w realizacji planów i marzeń.

Barbara Paszkiewicz – Ustecki UTW.p2151705 p2151770 p2151760 p2151772 p2151752 p2151747i p2151777 p2151713a p2151848 p2151856
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.