Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Seniorzy z Ustki zainaugurowali 10.Jubileuszowy rok akademicki

8 października 2014r na Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku po raz dziesiąty zabrzmiał Gaudeamus.

W uroczystości zorganizowanej tradycyjnie w auli usteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Bursztynowej zebrali się słuchacze oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością seniorów zaszczycili : prof. Joanna Bernagiewicz Prorektor ds. kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku, członek zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski, prof. Sławomir Rzepczyński opiekun naukowy Usteckiego UTW, dr Jan Olech Burmistrz Miasta Ustki oraz Leokadia Kuper Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektor ZSOiT Józef Masłowski i Anna Rojewska Dyrektor Przedszkola Nr 1.

Tego dnia 21 słuchaczy pierwszego roku złożyło ślubowanie oraz odebrało indeksy, wśród nich burmistrz miasta Jan Olech.
Gośćmi specjalnymi była 5-cio osobowa delegacja związku kobiet z Grodna na Białorusi. 

Po krótkim wystąpieniu nowy rok akademicki otworzyła prezes zarządu Barbra Paszkiewicz, pomysłodawczyni i inicjatorka powołania Usteckiego UTW kierująca pod początku jego działalnością. Mówiła, że :
„Od 10 lat na Usteckim UTW łączymy nowoczesną, akademicką wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Nasza szeroka oferta programowa stwarza  możliwość rozwoju intelektualnego, uzupełniania lub nabywania nowych kompetencji, dbania o kondycję psychofizyczną, okazje  do nawiązywania przyjaźni, wspólnego, twórczego spędzania czasu. Nasi  słuchacze ujawnili  i rozwinęli liczne inicjatywy i talenty: malarskie, wokalne, kabaretowe, literackie, poetyckie, turystyczne, teatralne, wolontariackie, kulinarne sportowe i szereg  innych funkcjonujących przez wiele lat jedynie w sferze ich marzeń."
oraz„Wzrost odsetka osób starszych w polskim społeczeństwie nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 plus i więcej zbliży się do ¼. Nieuchronna szybkość starzenia się polskiego społeczeństwa budzi potrzebę niezbędnych przygotowań o charakterze prawnym, instytucjonalnym i finansowym."

Wykład inauguracyjny pt.„Rola śmiechu w tworzeniu potencjału zdrowia w cyklu życia”

wygłosiła dr Agnieszka Zalewska-Meler z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP w Słupsku.

W części artystycznej uroczystości wystąpił kabaret Cicho..sza” Usteckiego UTW z przedstawieniem Kolorowy Cyrk Trzeciego Wieku w reżyserii Grzegorza Gurłacza oraz słuchaczka Danuta Pokorny


PA080701 PA080738 PA080727 PA080711 PA080648 PA080878 PA080887 PA080686
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.