Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Rok akademicki 2015/2016 rozpoczęty

Inauguracja!

7 października 2015 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych    zabrzmiał   Gaudeamus  , w wykonaniu   Kariny Werra  i  odbyła się uroczystość rozpoczęcia 11-go już roku akademickiego naszego UTW .Wzięli w niej udział zaproszeni goście w osobach : Burmistrz Jacek Graczyk , Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Koski , Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk - Jodłowska , Wicestarosta Słupski Rafał Konon , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Krasucki , Dyrektor OSiR Stanisław Podlewski , Dyrektor Centrum Atywności  Twórczej w Ustce Małgorzata Różańska .Akademię Pomorską reprezentowali :Prorektor dr  hab.prof . Joanna Bernagiewicz , dr hab.prof.Monika Zytke     z   Instytutu Muzyki   oraz dr hab prof . Sławomir Rzepczyński .. Przedszkole nr 1 wychowawczyni Anna Andrzejewska  ,  nasi wykładowcy mgr Barbara Kołakowska i dr hab. Tomasz Michalski  Z zaproszonych gości głos zabrali: Pani Prorektor, Pan Burmistrz, Pani Wójt, życząc nam pomyślnej realizacji zadań i zamierzeń  w nowym roku  Szczególnie serdecznie przyjęliśmy słowa Pani prof  .Bernagiewicz , która apelowała do Burmistrza , aby znalazł  odpowiednie dla tak dużej grupy ludzi lokum . Nastepnie głos zabrała Wiceprezes UUTW -Władysława Graniak , która brała udział w Sejmie w posiedzeniu 1. Obywatelskiego Parlamentu Seniorów . Przedstawiła materiały z obrad i uchwałę w sprawie polityki senioralnej również na poziomie samorządów i przekaże je Burmistrzowi .Pani Prezes Barbara Paszkiewicz podziękowała gościom za dotychczasową  pomoc i życzliwość . Wyrazem naszego uznania było wręczenie wszystkim gosciom obrazów , które powstały na warsztatach malarskich . Wręczały je same autorki .Następnie Prezes Barbara Paszkiewicz omówiła program na cały rok , plan zajęc na kazdy dzień tygodnia , ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych ,  gdyż planujemy w maju imprezę - zawody seniorów Ustka -Słupsk Wykład inauguracyjny pt. " Na co nam muzyka " wygłosiła dr hab. prof. Monika Zytke .Ostatnim oficjalnym akcentem uroczystości było przyjęcie w poczet słuchaczy 12 nowych Kandydatów. Złożyli oni przyrzeczenie , którego tekst  czytał prof.  Sławomir Rzepczynski , indeksy wręczyła prof. Joanna Bernagiewicz - Prorektor Akademii  Pomorskiej .Bardzo miłym akcentem był koncert poezji śpiewanej w wykonaniu studentów z Instytutu  Muzyki :: studentów Pani prof, Moniki Zytke .Spotkanie zakończyła tradycja : wspólne fotografia całej coraz  liczniejszej gromadki (ponad 160) studentów .

 


PA076758 PA076761 PA076750-001 PA076749 PA076772 PA076760 PA076774 PA076719 PA076727 PA076711 PA076777 PA076730 PA076831 PA076740 PA076742 PA076745 PA076735 PA076835 PA076842 PA076837
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.