Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Projekt "Być Seniorem"

Projekt “Być seniorem” zakłada rozwój instytucjonalny i merytoryczny organizacji dzięki wsparciu funduszy norweskich. Projekt ma na celu rozbudowanie instytucjonalnych możliwości stowarzyszenia, wzmocnienie wydajności i jakości świadczonych usług, podniesienie kwalifikacji i umiejętności członków i zatrudnionego w ramach projektu personelu, doposażenie organizacji w niezbędny sprzęt oraz dalszą poprawę wizerunku poprzez realizowane działania promocyjne. W ramach projektu odbędą się szkolenia, warsztaty, konsultacje i spotkania integracyjne osób pracujących w organizacji, nawiązane zostaną kontakty partnerskie z organizacjami seniorskimi z zaprzyjaźnionego z Ustką miasta Kappeln w Niemczech, stworzona zostanie strona internetowa, wydane poligraficzne materiały reklamowe oraz elementy reklamy wizualnej, wyremontowana zostanie siedziba organizacji, zatrudniony personel oraz zakupiony sprzęt do prowadzenia działalności merytorycznej. Celem projektu jest wzmocnienie organizacji i rozbudowanie jej zdolności instytucjonalnych poprzez inwestycję w zasoby ludzkie, infrastrukturę i aktywa. Czas trwania projektu : 10 wrzesień 2007r – 10 lipiec 2008r. Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.