Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Prezentacja tomiku wierszy Danuty Kmiecik

"Wystarczy mi szum wody"

W dniu 24 maja 2017r.podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego zaprezentowane zostało najnowsze wydawnictwo UUTW : tomik wierszy Danuty Kmiecik pt. „Wystarczy mi szum wody”. Decyzję  o wydaniu  podjęła w grudniu 2015r Prezes Barbara Paszkiewicz  jako formę podziękowania i uznania dla pracy i osiągnięć  liderki Kabaretu Cicho..Sza i autorki tekstów do prawie wszystkich programów. Pracę nad wydaniem podjęto pod koniec 2016r. Koordynatorką projektu  była  Wł. Graniak , pozyskała sponsorów : Urząd Miasta , Urząd Gminy, EMPEC, Bank Spółdzielczy i p. Andrzeja Graniaka. Opracowanie redakcyjne pod kierunkiem dr hab. prof. Akademii Pomorskiej Sławomira Rzepczyńskiego z udziałem Lucji Buss , Teresy Obarzanek, Haliny Kowalewskiej odbyło się w formie warsztatów  sekcji  literackiej , bez dodatkowych kosztów.  Andrzej Graniak, syn  Władzi, znakomity artysta grafik , dołożył dużą cegiełkę do budowy popularności UUTW  . Jest autorem projektu graficznego i składu tomiku, a  przede wszystkim  autorem wspaniałej karykatury Danusi.

Następnie   Barbara   Paszkiewicz przypomniała osiągnięcia Danusi, Zosia Pietrzyk i Teresa Obarzanek  przeczytały wybrane wiersze, Lucja Buss pod nieobecność  p. Sł. Rzepczyńskiego  przedstawiła tok pracy redakcyjnej, po czym na scenę weszła autorka .Przedstawiła siebie i swoją twórczość w „swoim” stylu : wesoło , dowcipnie, w swobodnej formie. Wręczyła zaproszonym gościom tomik  z dobraną do osoby dedykacją …..i zaprosiła na tort !  Dziękujemy  Ci,  Danusiu, za radość , którą dajesz ,dziękujemy za wszystko!                                

Tekst: Lucja Buss,
Zdjęcia: Irena Gałązka


3 1. 2 6 4 5 8 9 7
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.