Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Podziękowania za udzielone wsparcie

Zarząd Stwarzyszenia "Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo", organizacji prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz osób starszych serdecznie dziękuje za udzielone wsparcie dla projektu "Być seniorem" realizowanego przy udziale Islandii, Lichtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i budżetu Gminy Miasto Ustka.
Dzięki Państwa pomocy zrealizowaliśmy projekt, którego rezultatem jest wzmocnienie organizacji i rozbudowanie jej zdolności instytucjonalnych poprzez inwestycję w zasoby ludzkie, infrastrukturę i aktywa oraz zorganizowanie zajęć programowo-dydaktycznych dla seniorów z terenu miasta i gminy Ustka w ramach trzeciego roku akademickiego 2007/2008.

Podziekowania za udzielone wsparcie 1 Podziekowania za udzielone wsparcie 2 Podziekowania za udzielone wsparcie 3
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.