Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Nowe władze!

16 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Skadało się z dwóch części merytorycznego i finansowego sprawozdania za rok 2015 oraz podsumowania  pięcioletniej kadencji władz stowarzyszenia. Sprawozdania znajdują się na naszej stronie (link : sprawozdania), a przedstawiła je Prezes Stowarzyszenia Barbara Paszkiewicz. Gościem Zebrania był Burmistrz Jacek Graczyk, który pogratulował i podziękował Zarządowi i wszystkim Słuchaczom za aktywną obecność w życiu miasta. Na wniosek ustępującego Zarządu Zebranie podjęło Uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia UUTW. Otrzymały go następujące osoby: Klawiter Gertruda, Irena Steimetz, Danuta Godszling, Teresa Tomosz, Jadwiga Piotrowsk, Teresa Biała, Joanna Musialik i radca prawny pan Robert Krupa .
W drugiej części odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Od 16 marca przez kolejne 5 lat funkcje pełnić będą :   
Barbara Paszkiewicz - prezes
Władysława Graniak - wiceprezes 
Sabina Salagierska - skarbnik 
Marta Bronisz - sekretarz  
Jolanta Kostka -  członek
Komisja rewizyjna: Halina Kowalewska - przewodnicząca 
Apolonia Wojciechowska i Bogumiła Mamczarska  - członkowie 

Wzajemne podziękowania , życzenia , gratulacje zakończyły to wazne w życiu organizaji spotkanie 


1. Przewodniczacy zebranai 3. Zarząd 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna 2. Burmistrz Jacek Graczyk
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.