Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia UUTW Żyj Kolorowo

24 maja 2017

Zarząd Stowarzyszenia zwołał zebranie w celu wyboru nowego prezesa i uzupełnieniu składu zarządu z powodu złożenia przez Barbarę Paszkiewicz rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa w związku z chorobą. B. Paszkiewicz podała kandydaturę Władysławy Graniak, dotychczasowej wiceprezes Stowarzyszenia. Była ona jedynym kandydatem na liście do głosowania i została wybrana na Prezesa Stowarzyszenia UUTW. Skład zarządu został uzupełniony przez Elżbietę  Kuczmińską, która w poprzednich wyborach  nie zdobyła wymaganej ilości głosów.

Wł. Graniak przedstawiła również uchwałę zarządu w/s zmian w statucie powołuje ona komisję w składzie: Andrzej Płoński, Apolonia Wojciechowska, Krystyna Ziarkowska, Marian Jarczyński, Teresa Siemion. B. Paszkiewicz podała dodatkowo kandydaturę swoją i Wł.Graniak. 7osobowy skład komisji został w głosowaniu jawnym przyjęty. Na tym zakończyła się statutowa część Zebrania.

24 maja to również dzień zakończenia roku akademickiego 2016/17. Miał on wyjątkowo uroczysty charakter.
Przybyli znakomici zaproszeni goście:

          Jacek Graczyk Burmistrz Miasta

          Grzegorz Koski Przew.Rady Miasta

          Jan Olech Przew.Rady Powiatu

          Anna Sobczuk – Jodłowska Wójt Gminy Ustka

          Irena Klein Prezes Banku Spółdzielczego

          Stanisław Podlewski Dyrektor OSiR

         Leokadia kuper Dyrektor SP2

         Anna Rojewska Dyrektor Przedszkola nr1

         Monika Ogrodnik  Biblioteka Miejska

        Andrzej Wiera Zarząd Związku Em.,Rencistówi Inw.

        Tomasz Michalski Uniwersytet Gdański

        Krzysztof Myszkowski Akademia Pomorska

Część uroczysta Zebrania poświęcona była podziękowaniu Barbarze Paszkiewicz, która ze względu na chorobę, po 12 latach wytężonej pracy, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia .

W imieniu słuchaczy  Lucja Buss i Teresa Obarzanek przedstawiły krótką historię UUTW i rolę Barbary Paszkiewicz jako autorki, realizatorki i koordynatorki, aby podziękować za dzieło, które stworzyła. Przypomniały , jak pomysł przerodził się w czyn, który do dziś owocuje i cieszy się ogromną popularnością  w środowisku.

Następnie głos zabrała Barbara Paszkiewicz. Nawiązała do wypowiedzi poprzedniczek, również wspominała trudne początki, dziękowała ludziom, którzy jej pomogli, w tym również obecnym na Sali władzom miasta i gminy.

Wzruszającą chwilą spotkania były wystąpienia gości, którzy  serdecznymi słowami i bukietami kwiatów dziękowali pani Basi za lata pracy i współpracy.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie Dyplomów Honorowy Członek Stowarzyszenia UUTW-Żyj Kolorowo. Otrzymali je: pani Anna Sobczuk-Jodłowska Wójt Gminy Ustka, pan Jacek Graczyk Burmistrz Miasta Ustka i pan Grzegorz Koski  Przewodniczący Rady Miasta Ustka.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem : tortem ufundowanym przez Danusię Kmiecik –też bohaterkę dnia-autorkę wydanego przez UUTW tomiku wierszy.

Tekst:Lucja Buss ,Zdjęcia Irena Gałązka


4 2 7 5 1 3 9 6 11 8 12 17 14 10 13 15 18 22 19 20 16 21
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.