Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 14.12.2018

Koncert Zaduszkowy pamięci Agnieszki Osieckiej

Drugi Koncert Zaduszkowy dla słuchaczy Usteckiego UTW oraz zaproszonych gości odbył się w gościnnej sali Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon”.
W jesiennej scenerii, w pełnym emocji programie artystycznym wystąpiła ustecka wokalistka Anna Chodyna.

1 2 3
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.