Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Informacje z inauguracji roku akademickiego

Vivat academia, vivat profesores - ruszył czwarty rok akademicki 2008/2009
"Odą do radości" Fryderyka Schillera w wykonaniu chóru Gimnazjum Społecznego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce pod kierunkiem Wojciecha Szeląga i Janusza Werry słuchacze Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wielu zainaugurowali rok akademicki 2008/2009. W auli usteckiego liceum spotkało się 150 seniorów z terenu miasta i gminy Ustka, którzy zadeklarowali uczestnictwo w zajęciach programowych . Na uroczystości obecna była młodzież z Gimnazjum w Objeździe, z Zespołu Szkół Technicznych i usteckiego liceum. Życzenia zebranym z okazji inauguracji czwartego już roku akademickiego złożyli : burmistrz Ustki Jan Olech, przewodniczący Rady Miasta Adam Brzóska, wójt Gminy Ustka, Anna Sobczuk-Jodłowska, przedstawiciele rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz posła Zbigniewa Konwińskiego. Grupa 23 słuchaczy pierwszego roku odebrała indeksy i złożyła ślubowanie. Wykład inauguracyjny pt. "Mickiewicz i morze" wygłosił dr hab.prof. Sławomir Rzepczyński. Na zakończenie zebrani odśpiewali hymn Usteckiego UTW oraz wysłuchali koncertu smyczkowego w wykonaniu słupskich filharmoników Uroczystość współfinansowana była przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.