Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Inauguracja 8.roku akademickiego

Inauguracja 8.roku akademickiego

                                                                    Z A P R O S Z E N I E

Zarząd „Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo”
serdecznie zaprasza
na
8. Inaugurację Roku Akademickiego
Uroczystość odbędzie się 10 października 2012r ( środa) o godz.12.00
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ul. Bursztynowej 12
W programie uroczystości:
·         Gaudeamus igitur
·         Powitanie gości
·         Gaude Mater Polonia
·         Rozstrzygnięcie Plebiscytu na Słuchacza Roku Akademickiego 2011/12 
·         Wystąpienia zaproszonych gości
·         Wręczenie indeksów Słuchaczom  I roku
·        Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Edmunda Wittbrodta, senatora RP,ministra edukacji narodowej wrządzie Jerzego Buzka  - „ Kształcenie ustawiczne seniorów jako nowy element poprawy jakości życia po wieku aktywności zawodowej”.

·        Hymn Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Koncert muzyki wokalnej
w  wykonaniu:
Edyty Ciechomskiej- sopran
Joanny Niewiadomskiej-Kocik- fortepian
 
W programie utwory G. Giordani, Fr. Schuberta, Ch. Gounoda, G. F Haendla, C. Fancka, 
L Różyckiego, G. Gershwina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012  oraz budżetu  Gminy Miasto Ustka.    

12 9 2 4 1 3 5 6 11 8 7 pa108750 pa108779 10
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.