Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Gala Bursztynowego Mieczyka

Relacja z Gali Bursztynoego Mieczyka

Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka odbyła się 4 grudnia 2012 roku o godzinie 18:00 w Filharmonii Bałtyckiej. Organizatorem Gali było Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Została ona wręczona już po raz XVIII prestiżowa Nagroda Bursztynowego Mieczyka, po raz trzeci była to Nagroda im. Macieja Płażyńskiego.Podczas uroczystości zostały wręczone cztery nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

Nagrody główne wręczane były przez jej fundatorów: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Panią Marię Opins – Bennnich Dyrektor Biura Wojewody, a także Pana Macieja Kazienko - Wice Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundatora nagrody bursztynowego mieczyka dla organizacji ekologicznej. W Gali Uczestniczył i wręczał nagrodę Marszałek Senatu RP – Pan Bogdan Borusewicz.

Laureatami w głównych kategoriach zostali:

1.Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- Żyj Kolorowo za współpracę z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego.

2.Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań

3.Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski za całokształt działalności organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

4.Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenie Solidarni „PLUS EKO Szkoła Życia w Wandzinie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska


pc194805
Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.