Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Doroczny Koncert Noworoczny

Dzięki pomocy ks. proboszcza z Duninowa Jerzego Wyrzykowskiego i dyrektorki Domu Kultury w Ustce Pani Aldony Staszewskiej oraz jej pracowników słuchacze Usteckiego UTW mogli gościć dzieci z Prywatnego Teatru Muzycznego „Rewia” z Mińska na Białorusi.
Grupa 50 dzieci wystąpiła z pięknym, noworocznym programem artystycznym. W podziękowaniu za występ seniorzy zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które razem ze słodyczami przekazali najmłodszym z dalekiego Mińska.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.