Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Niedziela, 17.02.2019

Dofinansowanie do projektu:„Ja, senior Europejczyk"

Seniorzy dostaną około 50 tysięcy złotych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w obszarze edukacji seniorów w Ustce i ich integracja społeczna.
Projekt będzie realizowany w terminie 01.09.2008-15.06.2009. Adresowany jest do osób powyżej 55 lat w wieku przedemerytalnym, rencistów, emerytów i pozostałych osób starszych, bez względu na poziom wykształcenia, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ustka. Za pieniądze unijne zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczne - wykłady, warsztaty komputerowe i plastyczno-fotograficzne, zajęcia językowe, a także spotkania klubowe dotyczące wiedzy o kulturze Europejskiej. Projekt i wniosek aplikacyjny powstał przy współudziale Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka.

Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.